Att utbilda folkhälsoarbetare inför en okänd framtid: insikter från ett´nytt kandidatprogram som kombinerar häldofrämjande med hållbar utveckling

Gloria Macassa, Anne-Sofie Hiswåls, Nader Ahmadi, Cormac McGrath

Sammanfattning


Denna artikel syftar till att ge en beskrivning av det nya kandidatprogrammet "Folkhälsostrateg för hållbar utveckling", vilket startade hösten 2016 inom Akademin för hälsa och arbetsliv vid Högskolan i Gävle. Programmet bygger på en integrering av folkhälsovetenskap och biologi med hälsofrämjande arbete och hållbar utveckling som genomgående tema för de tre studieåren. I en tid präglad av hållbar utveckling och alltmer komplicerade hälsorisker behöver framtidens folkhälsoverksamma vara rustade med rätt sorts kunskaper och färdigheter för att kunna främja en hållbar utveckling inom folkhälsan.


Nyckelord


Folkhälsostrateg för hållbar utveckling;Högskolan i Gävle;Akademin för hälsa och arbetsliv;kandidatprogram

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!