Vol 93 Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora
Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora
Temaredaktörer: Katarina Bernhardsson och Kristofer Hansson

Ledare

Bo J.A. Haglund
228
Det nya samspelet mellan olika vetenskapstraditioner
PDF
Katarina Bernhardsson, Kristofer Hansson
229-233
Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora
PDF

Recensioner

Kristofer Hansson
333-335
Det liberala medborgarskapets begränsningar
PDF

Krönika

Bengt Starrin
336-338
Den avglamoriserade rökaren
PDF