Konst och subjektskapande. Neurodegenerativa nedsättningar och dialogbaserad konstpedagogik

Johanna Rosenqvist, Ellen Suneson

Sammanfattning


Sedan 2007 har ett flertal konst- och forskningsprojekt genomförts där personer som drabbats av neurodegenerativa nedsättningar deltagit i samtal om konst. Den forskning som hittills undersökt projektens betydelse har fokuserat på den fysiska och psykiska verkan konstvisningarna haft för deltagarna, baserat på intervjuer, mätningar och enkätundersökningar. I den här texten väljer vi att undersöka en annan aspekt av konstsamtalen där vi diskuterar hur den dialogbaserade konstpedagogiken synliggör samband mellan estetiska upplevelser och subjektskapande.

Nyckelord


konstpedagogik, Alzheimers, queerteori, konstmuseum

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!