Den egensinniga patienten – ett par historiska exempel

Cecilia Riving

Sammanfattning


I artikeln studerar jag behandling av psykisk ohälsa i historisk tid, med fokus på mötet mellan patient och behandlare. Syftet är att undersöka hur terapeutiska möten har sett ut i olika historiska sammanhang och belysa de faktorer som har påverkat mötets utformning – alltifrån behandlarens disciplinära hemvist och behandlingsideal till de sociala roller och förutsättningar som individerna haft med sig in i relationen. Analysen utgår från två fallstudier: en tjänsteflicka som behandlades med animal magnetism i Malmö på 1810-talet och en kvinnlig patient på Stockholms hospital 1905. Utifrån dessa fall diskuterar jag hur läkarnas professionella självförståelse och vetenskapliga utgångspunkter påverkat deras relation till patienten och hur vår tids terapeutiska möten ingår i en lång och komplex historisk utveckling.


Nyckelord


patient-behandlare; medicinska möten; animal magnetism; psykiatri; historia

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!