Läkaren som patient – en beskriven rollkonflikt

Jonatan Wistrand

Sammanfattning


Flera studier har på senare år visat att den läkare som själv blir sjuk upplever sig försatt i en särskilt problematisk situation. Ett sätt att öka förståelsen för den sjukdomsdrabbade läkarens upplevda dilemma kan vara att närstudera läkares sjukdomsnarrativ. I denna artikel uttolkas tre skriftliga vittnesmål av läkare med morfinmissbruk, med särskild tonvikt på Michail Bulgakovs semifiktiva novell ”Morfin” (1927). I artikeln konstateras att den sjukdomsdrabbade läkarens känsla av rollkonflikt utgör en central del av problematiken. Särskilt uttalad tycks denna rollkonflikt bli när mötet mellan läkare och patient betraktas som ett förutbestämt drama mellan fixerade och sinsemellan oförenliga aktörer


Nyckelord


Narrativ medicin; Läkarroll; Patientroll; Missbruk; Bulgakov

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

  • Gostei!
    Benjamin Valência (2018-01-02)
Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!