Läkaren som patient – en beskriven rollkonflikt
PDF

Nyckelord

Narrativ medicin
Läkarroll
Patientroll
Missbruk
Bulgakov

Abstract

Flera studier har på senare år visat att den läkare som själv blir sjuk upplever sig försatt i en särskilt problematisk situation. Ett sätt att öka förståelsen för den sjukdomsdrabbade läkarens upplevda dilemma kan vara att närstudera läkares sjukdomsnarrativ. I denna artikel uttolkas tre skriftliga vittnesmål av läkare med morfinmissbruk, med särskild tonvikt på Michail Bulgakovs semifiktiva novell ”Morfin” (1927). I artikeln konstateras att den sjukdomsdrabbade läkarens känsla av rollkonflikt utgör en central del av problematiken. Särskilt uttalad tycks denna rollkonflikt bli när mötet mellan läkare och patient betraktas som ett förutbestämt drama mellan fixerade och sinsemellan oförenliga aktörer

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.