Berättade fantasier om förr, nu och framtiden i vården av barn med diabetes
PDF

Nyckelord

fantasi
vård
diabetes
barn
möte
etnologi
medicinsk humaniora

Abstract

Med utgångspunkt i begreppet fantasi undersöks i den här artikeln mötet mellan vårdpersonal och föräldrar vars barn helt nyligen diagnostiserats med diabetes. Genom en etnografisk analys av vårdmötesberättelser visar det sig att fantasier om förr, nu och framtiden är återkommande i processen att som förälder acceptera ansvaret för omvårdnaden av ett barn med en kronisk sjukdom. Fantasierna, som kan vara både reproduktiva och subversiva, är del i en förhandling om vad som är sjukt och friskt. De är del i den normaliseringsprocess där familjerna ska lära sig att leva med diabetes.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.