Vol 89, Nr 6 (2012)

Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet

Temaredaktör: Jörgen Lundälv

Innehållsförteckning

Hur skall vi definiera Hälsa? PDF
Bo J.A. Haglund 458
Trafiksäkerhetsarbete och trafikskador: Ett aktuellt multidisciplinärt kunskapsläge och framtidsutsikter om att förebygga skador hos vägtrafikanter PDF
Jörgen Lundälv 459-461

Tema: Trafiksäkerhet

Risker, ansvar och rattfylleri. PDF
Jessica Nihlén Fahlquist, Kalle Grill 462-470
Alkohol och droger i trafiken - var står vi idag? PDF
Åsa Forsman, Sonja Forward, Magnus Hjälmdahl, Susanne Gustafsson 471-479
Droger och mediciner – är det ett problem i svensk trafik? PDF
Susanne Gustafsson, Åsa Forsman, Magnus Hjälmdahl 480-489
Polisaspiranten och utbildningsansvaret -polisbilskörningens dilemman och värdegrund PDF
Jörgen Lundälv 490-499
Trafikskadade barn- och ungdomar riskerar kvarstående psykiska och psykosociala problem - möjliga riskfaktorer PDF
Eva Olofsson, Olle Bunketorp, Anna-Lena Andersson 500-512
Regional uppföljning av det nationella trafiksäkerhetsmålet – exemplet Västmanlands län 1989 – 2009 PDF
Astrid Värnild, Per Tillgren, Elsvig Eilert-Petersson 513-524
Finns särskilt utsatta grupper för dödsfall i trafiken? PDF
Bjarne Roland Jansson, Marlene Stenbacka 525-529
Magisteruppsats om trafiksäkerhet under ambulanstransporter PDF ()
Maja Schylström, Christina Stave 530

Forskning och teori

Den ljusare sidan av livet - sjukhusclowner inspirerar barn och föräldrar PDF
Lotta - Linge 531-541

Debatt

Ny studue om krisstöd i kommunerna: Akut krisstöd för skjutningar och skottlossningar krävs PDF
Jörgen Lundälv 542-543
Förstärk stödet för hjärnskaderehabiliteringen i Västra Götaland: krav på att hjärnskadekoordinator införs PDF
Jörgen Lundälv, Veronica Karlsson 544-545

Avhandlingspresentationer

Nollvisionen – säker mobilitet en mänsklig rättighet PDF
Matts-Åke Belin 546
Utvärdering av säkerhetskritiska händelser i vägtrafik PDF
Omar Bagdadi 547
Livsvillkor och ungdomars psykiska hälsa: uppfattningar, associationer och en genusanalys PDF
Evelina Landstedt 548
Hälsa och sociala bestämningsfaktorer bland flickor och pojkar i Sverige:med fokus på föräldrahärkomst PDF
Heidi Carlerby 549

Recensioner

Livstider PDF
Eva-May Melander 550-551
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!