Förstärk stödet för hjärnskaderehabiliteringen i Västra Götaland: krav på att hjärnskadekoordinator införs

Jörgen Lundälv, Veronica Karlsson

Sammanfattning


De som drabbats av hjärnskador och deras närstående i Västra Götaland får inte samma stöd som i andra delar av landet när det handlar om stödinsatser. På flera håll i Sverige finns speciella hjärnskadekoordinatorer som ger stöd och hjälp vid hjärnskada men i Västra Götaland saknas detta stöd. Det är därför hög tid att också stödet utvecklas i Västra Götaland. Annars finns en påtaglig risk för att ytterligare ojämlikheter i hälsa uppstår samtidigt som lidandet blir ännu större hos drabbade. Alla har något att vinna på att investera i ett sådant stöd. Det skriver Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet och docent i trafikmedicin vid Umeå universitet tillsammans med Veronica Karlsson som är ombudsman vid Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Västra Götaland i denna debattartikel.


Nyckelord


Hjärnskaderehabilitering, stöd, hjärnskadekoordinator, patient, närstående

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!