Vol 89 Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet
Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet

Temaredaktör: Jörgen Lundälv

Tema: Trafiksäkerhet

Jessica Nihlén Fahlquist, Kalle Grill
462-470
Risker, ansvar och rattfylleri.
PDF
Åsa Forsman, Sonja Forward, Magnus Hjälmdahl, Susanne Gustafsson
471-479
Alkohol och droger i trafiken - var står vi idag?
PDF
Susanne Gustafsson, Åsa Forsman, Magnus Hjälmdahl
480-489
Droger och mediciner – är det ett problem i svensk trafik?
PDF
Jörgen Lundälv
490-499
Polisaspiranten och utbildningsansvaret -polisbilskörningens dilemman och värdegrund
PDF
Eva Olofsson, Olle Bunketorp, Anna-Lena Andersson
500-512
Trafikskadade barn- och ungdomar riskerar kvarstående psykiska och psykosociala problem - möjliga riskfaktorer
PDF
Astrid Värnild, Per Tillgren, Elsvig Eilert-Petersson
513-524
Regional uppföljning av det nationella trafiksäkerhetsmålet – exemplet Västmanlands län 1989 – 2009
PDF
Bjarne Roland Jansson, Marlene Stenbacka
525-529
Finns särskilt utsatta grupper för dödsfall i trafiken?
PDF
Maja Schylström, Christina Stave
530
Magisteruppsats om trafiksäkerhet under ambulanstransporter
PDF ()

Recensioner

Eva-May Melander
550-551
Livstider
PDF