Finns särskilt utsatta grupper för dödsfall i trafiken?
PDF

Nyckelord

Alkohol
riskgrupper
riskbeteende
skador utan uppsåt
trafikolyckor

Abstract

 

Har ungdomar med en problematisk uppväxt en ökad risk att senare i livet drabbas av dödsolyckor generellt och trafikolyckor i synnerhet? En kohort av cirka 49 000 unga män i åldern 18-20 år som mönstrade 1969/70 i Sverige har följts i 35 år. Familjeförhållanden, psykisk och fysisk hälsa samt socialt beteende och dödsfall i skador har analyserats med hjälp Cox regression och Hazards Ratios (HR). Analyserna visar att den totala dödligheten i skador har en tydlig koppling till sociala riskfaktorer med en väsentligt reducerad medellivslängd för personer med många riskfaktorer, varav trafiksektorn ingår. Resultatet torde bekräfta den bild som finns hos dem som arbetar med ungdomar inom kommuner och landsting. Det är dock motiverat att problemet ägnas mer systematisk uppmärksamhet både av föräldrar och ansvariga myndigheter och organisationer.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.