Trafikskadade barn- och ungdomar riskerar kvarstående psykiska och psykosociala problem - möjliga riskfaktorer

Eva Olofsson, Olle Bunketorp, Anna-Lena Andersson

Sammanfattning


Syfte: Att undersöka förekomst av kvarstående psykiska och psykosociala problem ett år efter trafikskador och möjliga riskfaktorer. Patienter och metod: Sjukhusdata såsom, ålder, kön, trafikantkategori, olyckstyp, skadans lokalisation och svårhetsgrad samt typ av vård analyserades för 292 barn, i åldrarna 0-15 år, som skadats i trafik år 2000 i Göteborg med omnejd. Uppföljningsdata analyserades med hjälp av en enkät som besvarades av föräldrar, 12-20 månader efter olyckan. Resultat: Kvarstående psykiska och psykosociala problem rapporterades för 22 % av barnen. Kvarstående fysiska problem, minst en förälder med utländsk härkomst, behandlad i sluten vård, skadad som fotgängare eller med motorfordon som motpart ökade sannolikheten för att kvarstående psykiska problem rapporterades hos barnen. Skador i skalle, hjärna och ansikte ökade också sannolikheten för kvarstående problem i undergruppen utan fysiska kvarstående problem. Slutsats: Psykiska och psykosociala problem riskerar att förbises hos barn efter trafikolyckor eftersom de inte är relaterade till skadornas svårhetsgrad. Riktlinjer för tidig identifikation, uppföljning och behandling av barn i riskzonen bör införas så fort som möjligt.


Nyckelord


skada; trafikolycka; uppföljning; vård; post-traumatisk stress

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!