Alkohol och droger i trafiken - var står vi idag?
PDF

Nyckelord

Rattfylleri
attityder
trafikolyckor
åtgärder

Abstract

Rattfylleri är ett av de största trafiksäkerhetsproblemen i Sverige. I den här artikeln ges en översikt över den senaste tidens forskning vad gäller problemets omfattning, attityder till att köra rattfull och de åtgärder som erbjuds. Genomgången, som avser svenska förhållanden, visar att vi har mer kunskap om rattfylleri med avseende på alkohol än med avseende på droger. Forskningen visar att alkoholrattfylleri är ett större trafiksäkerhetsproblem än drograttfylleri men att även drograttfylleri är förenat med stora risker. Det är därför viktigt att förbättra kunskapen om droger i trafiken. Det är också viktigt att beakta att det bakom många rattfylleribrott finns människor med missbruksproblem och att rehabilitering därför bör ingå som en del av trafiksäkerhetsarbetet.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.