Alkohol och droger i trafiken - var står vi idag?

Åsa Forsman, Sonja Forward, Magnus Hjälmdahl, Susanne Gustafsson

Sammanfattning


Rattfylleri är ett av de största trafiksäkerhetsproblemen i Sverige. I den här artikeln ges en översikt över den senaste tidens forskning vad gäller problemets omfattning, attityder till att köra rattfull och de åtgärder som erbjuds. Genomgången, som avser svenska förhållanden, visar att vi har mer kunskap om rattfylleri med avseende på alkohol än med avseende på droger. Forskningen visar att alkoholrattfylleri är ett större trafiksäkerhetsproblem än drograttfylleri men att även drograttfylleri är förenat med stora risker. Det är därför viktigt att förbättra kunskapen om droger i trafiken. Det är också viktigt att beakta att det bakom många rattfylleribrott finns människor med missbruksproblem och att rehabilitering därför bör ingå som en del av trafiksäkerhetsarbetet.

Nyckelord


Rattfylleri, attityder, trafikolyckor, åtgärder

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!