Vol 92 Nr 1 (2015): Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik
Att sammanfoga det sönderdelade – om kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik
Temaredaktörer: Maria Sundvall och Sofie Bäärnhielm