Interkulturell öppning – en lång väg för att nå grundläggande förändringar av tysk psykiatri

Mike Mösko

Sammanfattning


Under Tysklands senare historia har landet genomgått olika faser av omfattande migrationsrörelser. För närvarande har nästan 20 % av befolkningen så kallad migrationsbakgrund. Politiska milstolpar i nutiden banade väg för att Tyskland skulle omvandlas från ett informellt till ett formellt invandrarland. Människor med migrationsbakgrund deltar ännu inte i viktiga delar av samhällslivet.Interkulturell öppning är en rörelse som fokuserar på att (sjukvårds)organisationer ska reflektera över sin struktur och sina processer så att de blir mer känsliga för de speciella behoven hos patienter med migrationsbakgrund. Artikeln fokuserar på psykiatrin i Tyskland och beskriver hindren, milstolparna och (den fortsatta) utvecklingen för att förbättra diagnostisk och behandlingskvalitet.

Nyckelord


migration; tvärkulturell kompetens; psykiatri; tvärkulturell öppning; kulturformulering

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!