Interkulturell öppning – en lång väg för att nå grundläggande förändringar av tysk psykiatri
PDF

Nyckelord

migration
tvärkulturell kompetens
psykiatri
tvärkulturell öppning
kulturformulering

Abstract

Under Tysklands senare historia har landet genomgått olika faser av omfattande migrationsrörelser. För närvarande har nästan 20 % av befolkningen så kallad migrationsbakgrund. Politiska milstolpar i nutiden banade väg för att Tyskland skulle omvandlas från ett informellt till ett formellt invandrarland. Människor med migrationsbakgrund deltar ännu inte i viktiga delar av samhällslivet.Interkulturell öppning är en rörelse som fokuserar på att (sjukvårds)organisationer ska reflektera över sin struktur och sina processer så att de blir mer känsliga för de speciella behoven hos patienter med migrationsbakgrund. Artikeln fokuserar på psykiatrin i Tyskland och beskriver hindren, milstolparna och (den fortsatta) utvecklingen för att förbättra diagnostisk och behandlingskvalitet.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.