Reflektioner om användningen av kulturformuleringen vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i ett mångkulturellt område
PDF

Nyckelord

kultur
psykiatri
behandlingsplanering
DSM

Abstract

I ett område i nordvästra Stockholm har öppenvårdspsykiatrin sedan snart tio år deltagit i att utveckla och använda en manual för intervju enligt kulturformuleringen i DSM-IV. Jag beskriver i den här artikeln mina erfarenheter av möten med patienter med annan kulturell bakgrund och av att samtala om kultur. Vidare ger jag några exempel och anonymiserade patientvinjetter som illustrerar hur kulturformuleringen är till användning i det arbetet, för att öka förståelsen och förbättra behandlingsalliansen, för att förbättra diagnostiken och för att stödja patienter i deras rehabilitering. Uppgifter om patienter är lätt ändrade för att skydda anonymiteten.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.