Cross-cultural Opening – a long way to achieve substantial changes in the German mental health care system
PDF

Nyckelord

Migration
cross-cultural competence
mental health care
cross-cultural Opening
Cultural Formulation

Abstract

Throughout recent history Germany has gone through different phases of substantial migration movements. Currently almost 20% of the general population has a so-called migration background. Recent political milestones paved the way for Germany to move from being an informal to a formal immigration country. Still people with a migration background do not participate equally in important aspects of societal living. Cross-cultural opening is a movement that focuses on (health) organizations to reflect on their structure and processes in order to be more sensitive towards the special needs of clients with a migration background. With the focus on mental health care services in Germany, the barriers, milestones and (further) developments regarding improved diagnostics and treatment quality are outlined.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.