Kan man utbilda i ”kulturell känslighet”? – erfarenheter från en metodutveckling i arbetsplatsanpassad utbildning

Maria Sundvall

Sammanfattning


Vid ett kunskapscentrum inom psykiatrin ger vi sedan länge personalutbildningar kring kulturella aspekter i vårdmötet, utifrån en kultursyn som inte är statisk och stereotypiserande utan bygger på självreflektion och kulturell lyhördhet. I samband med introduktionen av kulturformuleringsintervjun, KFI, i DSM-5 utvecklar vi våra utbildningar, framförallt riktade till hela personalgrupper, med syftet att utbildningens resultat ska bli mer varaktigt och att det kulturella perspektivet ska komma till konkret användning. Vi förbereder utbildningarna grundligare med hela personalgruppen och bygger kursupplägg på deras upplevda svårigheter och behov. Interaktiva pedagogiska former används. Vi eftersträvar en interprofessionell utbildning där kunskaperna blir förankrade i teamarbetet.

Nyckelord


kultur, interprofessionell utbildning, DSM

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!