Kan man utbilda i ”kulturell känslighet”? – erfarenheter från en metodutveckling i arbetsplatsanpassad utbildning
PDF

Nyckelord

kultur
interprofessionell utbildning
DSM

Abstract

Vid ett kunskapscentrum inom psykiatrin ger vi sedan länge personalutbildningar kring kulturella aspekter i vårdmötet, utifrån en kultursyn som inte är statisk och stereotypiserande utan bygger på självreflektion och kulturell lyhördhet. I samband med introduktionen av kulturformuleringsintervjun, KFI, i DSM-5 utvecklar vi våra utbildningar, framförallt riktade till hela personalgrupper, med syftet att utbildningens resultat ska bli mer varaktigt och att det kulturella perspektivet ska komma till konkret användning. Vi förbereder utbildningarna grundligare med hela personalgruppen och bygger kursupplägg på deras upplevda svårigheter och behov. Interaktiva pedagogiska former används. Vi eftersträvar en interprofessionell utbildning där kunskaperna blir förankrade i teamarbetet.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.