Vol 96 Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa
Flyktingskap och hälsa
Temaredaktör: Ragnar Westerling

Tema: Flyktingskap och hälsa

Linnea Johannesson, Ragnar Westerling
13-21
Hur mår nyanlända flyktingar med tillfälligt uppehållstillstånd?
PDF
Mehdi Ghazinour, Malin Malin Eriksson, Malin Eklund Wimelius
22-37
Ensamkommande barns placering vid SiS särskilda ungdomshem: Vilka placeras, hur mår de och vilka insatser får de?
PDF
Sara Delilovic, Ana Hagström, Knut Lönnroth
38-46
Nytt arbetssätt för tidig identifiering av psykisk ohälsa bland migranter
PDF
Ursula Småland Goth
47-55
Nyankomne flyktningers utfordringer ved første møte med primærhelsetjenesten
PDF
Josefin Wångdahl, Eva Åkerman
56-65
Varför är det viktigt med en god hälsokommunikation för alla nyanlända migranter?
PDF
Maissa Al Adhami, Ragnar Westerling
66-76
Kan en utökad samhällsorientering med fokus på studiebesök främja nyanländas hälsa?
PDF
Kjerstin Larsson, Afsaneh Roshanai
77-84
Utvärdering av Ordinarie hälsokommunikation till migranter inom Stockholms läns landsting: en kvalitativ studie
PDF
Solvig Ekblad
85-94
Behovsstyrda cirkelträffar i grupp för nyanlända kvinnor med barn minskar upplevd oro/stress om framtiden. En kvalitetssäkring på fem orter
PDF
Charli Eriksson, Ingrid Edvardsson, Ingela Fredriksson, Sofia Green
95-105
Från utsatthet till inkludering – civila samhället kan bidra
PDF
Magnus Olof Erik Karlsson
106-115
Matfattigdom i välfärdsstaten
PDF
Annika Åhs, Achraf Daryani
116-125
Insatser för personer med psykisk ohälsa inom etableringen i Uppsala län- nyanländas hälsa och etablering
PDF