Kostnader för kvinnor och mäns hälso- och sjukvårdskonsumtion

Abstract

Syftet med avhandlingen var att undersöka kvinnors och mäns kostnader för hälso- och sjukvårdskonsumtion på (i) övergripande regional nivå, (ii) avseende behandling av samtliga dialyspatienter inom en region och (iii) behandlingen av patienter med eksem och psoriasis på en öppen specialistmottagning. Resultaten visade att kvinnor totalt konsumerar 20 procent mer sjukvård jämfört med män. Hälften av dessa merkostnader kan härledas till sjukvårdskostnader i samband med reproduktionen, huvudsakligen förlossningsrelaterat. En ytterligare del förklaras av könsskillnader vid sjukvård i samband med könsspecifika sjukdomar, exempelvis bröst-, livmoderhals- och prostatacancer. Resterande skillnad förklaras av att kvinnor i högre utsträckning än män konsumerar sjukvård vid psykisk ohälsa och vid sjukdom i muskler och leder.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.