Kostnader för kvinnor och mäns hälso- och sjukvårdskonsumtion

Ingrid Osika

Sammanfattning


Syftet med avhandlingen var att undersöka kvinnors och mäns kostnader för hälso- och sjukvårdskonsumtion på (i) övergripande regional nivå, (ii) avseende behandling av samtliga dialyspatienter inom en region och (iii) behandlingen av patienter med eksem och psoriasis på en öppen specialistmottagning. Resultaten visade att kvinnor totalt konsumerar 20 procent mer sjukvård jämfört med män. Hälften av dessa merkostnader kan härledas till sjukvårdskostnader i samband med reproduktionen, huvudsakligen förlossningsrelaterat. En ytterligare del förklaras av könsskillnader vid sjukvård i samband med könsspecifika sjukdomar, exempelvis bröst-, livmoderhals- och prostatacancer. Resterande skillnad förklaras av att kvinnor i högre utsträckning än män konsumerar sjukvård vid psykisk ohälsa och vid sjukdom i muskler och leder.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!