Ensamkommande barns placering vid SiS särskilda ungdomshem: Vilka placeras, hur mår de och vilka insatser får de?
PDF

Nyckelord

Ensamkommande ungdomar
placering SiS
asyltillvaro
vård
trauma

Abstract

Antalet asylsökande barn har globalt ökat dramatiskt de senaste åren och  Sverige har under flera år mottagit ensamkommande barn och ungdomar. Deras behov har tillgodosetts genom att ett antal aktörer varit inblandade. De senaste åren har antalet ensamkommande ungdomar som placerats för tvångsvård vid SiS särskilda ungdomshem  ökat. Syftet med denna artikel är att beskriva vad som kännetecknar  ensamkommande barn  som placeras på SiS särskilda ungdomshem, beträffande bakgrund, asylstatus, hälsa och tillgång till sociala nätverk samt att beskriva de insatser som genomförs vid placering av ensamkommande ungdomar på SiS.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.