Handbok i samverkansforskning

Jörgen Lundälv

Sammanfattning


Recension av följande bok:

 

Författare: Lena Nilsson & Emma Sorbring (Red.)

Titel: Samverkansforskning. Att främja barns och ungas välfärd.

Stockholm: Liber AB (263 sidor), 2019. Förslag upplagan.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!