Vol 87 Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet
Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet
Temaredaktör: Anita Larsson

Tema: Äldres hälsa

Karin Berensson, Elisabet Olofsson, Therese Räftegård Färggren
145-152
Äldres hälsa - en utmaning för Europa
PDF
Åke Rundgren
153-159
Åldrandets villkor
PDF
Barbro Westerholm
160-166
Äldre människor – en resurs diskriminerad inom och utom arbetslivet
PDF
Helle Wijk
167-174
Miljöer till stöd för hälsan
PDF
Sven Erik Wånell, Neda Agahi, Carin Lennartsson, Jenny Österman
175-181
Sociala relationer, socialt deltagande och hälsa bland äldre
PDF
Christel Borg
182-189
Digitala spel en möjlighet till rehabilitering och social samvaro i särskilda boenden
PDF
Britt-Maj Wikström
190-197
Konstkultur för ett hälsosamt åldrande
PDF
Marjo Tuomi
198-207
Livskvalitet och meningsfull vardag för demensdrabbade på vård- och omsorgsboenden - En studie av omsorgspersonalens upplevelser
PDF
Helena Sherman, Anita Karp, Susanne Söderhielm Blid, Sven Erik Wånell
208-217
Hälsosamtal med 75-åringar i hemmet - en viktig del av distriktssköterskans förebyggande arbete
PDF
Bengt Wramner
218-222
Tobaks- och alkoholprevention – viktigt också för äldre
PDF
Kerstin Frändin
223-224
PASEO – ett EU-projekt med fokus på fysisk aktivitet för inaktiva äldre människor
PDF
Elina Karvinen, Anneli Sarvimäki
225-231
Kraft i åren - hälsomotion för äldre
PDF
Magnus Lindwall
232-240
Fysisk aktivitet: Ett av de enklaste sätten att skydda hjärna och hjärta hos äldre?
PDF
Neda Agahi
241-246
Aktiv och frisk eller frisk och aktiv? Äldre personers fritidsaktiviteter och sambandet med hälsa
PDF