Miljöer till stöd för hälsan

Helle Wijk

Sammanfattning


Med utgångspunkt i den enskilde personens behov och önskemål och de symtom och svårigheter som sjukdom och funktionsnedsättningar kan man bemöta dessa med olika strategier i patientens omgivning. Såväl omfattande evidensbaserad som erfarenhetsbaserad kunskap finns idag tillgänglig som kan bidra till att miljön stödjer individens dagliga liv och välbefinnande.


Nyckelord


Personcentrering, miljö, hälsa

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!