Åldrandets villkor

Åke Rundgren

Sammanfattning


Allt fler når i dag allt högre upp i åldrarna. Det innebär att en stor del av dem som är yngre och medelålders idag kommer att påverkas av åldrandet men också av att drabbas av ålderrelaterade sjukdomar och funktionsnedsättningar. De biologiska åldrandeprocesserna gör åldrandet oundvikligt och en dominerande majoritet kommer efterhand att behöva vård och omsorg pga den sjuklighet som följer i åldrandets spår. För att kunna uppskjuta debuten av de åldersrelaterade sjukdomarna liksom funktionsnedsättningar som drabbar äldre är det viktigt att ha ett livslångt perspektiv allt från barndom till de högsta åldrarna på preventiva möjligheter och insatser. En sund och hälsosam livsstil öppnar också vägen för ett längre och friskare liv.

More and more people are now reaching ever higher into old age. This means that a large proportion of those who are young and middle-aged today will be affected not only by the effects of aging but they will also suffer from age-related diseases and disabilities. The biological aging processes make our aging inevitable and a majority of those who will became old will also need care because of the morbidity resulting from the aging processes and age-related diseases. To be able to defer diseases and disabilities in old age it will be important to have a lifelong perspective from infancy to very high ages of preventive possibilities. A healthy lifestyle also opens the way for longer and healthier lives.


Nyckelord


demografi; biologiskt åldrande; prevention

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!