Kraft i åren - hälsomotion för äldre

Elina Karvinen, Anneli Sarvimäki

Sammanfattning


Syftet med artikeln är att presentera Kraft i åren, ett hälsomotionsprogram för äldre. Programmet förverkligades under åren 2005 – 2009. Målet var att utveckla program för att öka äldre personers styrka och balans. Målgruppen var 75 år och äldre personer som bodde hemma och som redan hade sänkt rörelseförmåga. Programmet omfattade 35 treåriga lokala utvecklingsprojekt, som koordinerades av Äldreinstitutet. Ungefär 10 000 äldre personer deltog i de ca 1 000 motionsgrupper som startade inom ramen för programmet. Hos 80 % av dem förbättrades eller bibehölls styrkan och balansen. Programmet kommer nu att gå in i en implementeringsfas som omfattar åren 2010 – 2014. Kraft i åren kan ses som ett exempel på hälsofrämjande som innefattar empowerment på individuell och social nivå.


Nyckelord


äldre personer; styrka; balans; hälsofrämjande; empowerment

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!