Aktiv och frisk eller frisk och aktiv? Äldre personers fritidsaktiviteter och sambandet med hälsa

Neda Agahi

Sammanfattning


Fritidsaktiviteters positiva samband med välbefinnande, hälsa och överlevnad har påvisats i många studier. En aktiv livsstil är förenat med bättre hälsa och längre liv, även bland äldre personer. För kvinnor är det fördelaktigt att delta i aktiviteter tillsammans med andra, och hälsofördelarna tycks kvarstå även efter att aktiviteten upphört. Äldre personer deltar i ett brett spektrum av fritidsaktiviteter, bland de vanligaste är promenader, bokläsning och umgänge med släkt och vänner. Det finns många indikationer att morgondagens äldre kommer att vara mer aktiva och resursstarka än dagens, med högre förväntningar och större krav på tillvaron. Tiden efter pensioneringen lär i allt större utsträckning betraktas som en förvärvad fritid snarare än en förlust av arbete.

Many studies have shown positive associations between leisure activities and well-being, health and survival. An active lifestyle is coupled with better health and a longer life, also among older individuals. Women seem to benefit from leisure activities that involve contact with other persons, and health benefits last beyond the activity itself. Older persons participate in a wide variety of leisure activities, among the most common are taking walks, reading books and spending time with family and friends. There are many indications that coming cohorts of older persons will be more active and resourceful, with higher expectations and demands on late-life pursuits. The time after retirement will increasingly be viewed as the attainment of leisure rather than the loss of employment.


Nyckelord


fritidsaktiviteter; deltagande; hälsa; de allra äldsta; förändring över tid

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!