PASEO – ett EU-projekt med fokus på fysisk aktivitet för inaktiva äldre människor

Kerstin Frändin

Sammanfattning


För att råda bot på den alltför svaga satsningen på fysisk aktivitet för inaktiva äldre personer i Europa har EU-medel tillförts ett projekt kallat PASEO (Building Policy Capacities for Health Promotion through Physical Activity among Sedentary Older People). Det spanska ordet ”paseo” betyder promenad! Femton länder ingår och i Sverige är Karolinska Institutet, genom Kerstin Frändin, Sektionen för sjukgymnastik, medlem.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!