Vol 97 Nr 1 (2020): Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer
Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer
Temaredaktörer: Andrea Eriksson, Lotta Dellve

Ledare

Bo J.A. Haglund
5-7
Corona, kris och möjligheter
PDF

Tema: Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer

Andrea Eriksson, Lotta Dellve
8-11
Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård- och omsorgsorganisationer
PDF
Göran Jutengren
12-25
Sjukfrånvaro i sjukvården: Trendanalyser över en fyraårsperiod med hjälp av klusteranalys
PDF
Lotta Dellve, Sara Larsson Fällman
26-40
Trender av få sjukfrånvarodagar: Betydelser av stödjande arbetsförhållanden, ledarstrategier och organisering av social och organisatorisk arbetsmiljö
PDF
Göran Jutengren, Sara Larsson Fällman
41-54
Chefers arbetssituation och hälsotillstånd som prediktorer för sjukfrånvaro bland vårdpersonal
PDF
Magnus Åkerström, Jonathan Severin
55-65
Organisatoriska problem löses inte med hjälp av individåtgärder – en analys av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron i en svensk region
PDF
Sara Larsson Fällman, Agneta Kullén Engström
66-77
Har organisatoriska förutsättningar och ledarskapsstrategier betydelse för att främja låg sjukfrånvaro inom hälso- och sjukvården?
PDF
Andrea Eriksson, Lotta Dellve
78-91
Effekter av ledarprogram för hållbart och hälsofrämjande ledarskap på sjukfrånvaro, sjuknärvaro och utmattning
PDF
Ann Rudman, Petter Gustavsson
92-102
Konsekvenser av utbrändhet i början av sjuksköterskors arbetsliv för karriärutveckling
PDF
Andrea Eriksson, Patrik Vulkan
103-116
Hur olika orsaker påverkar undersköterskor och sjuksköterskor val att sluta vid vårdavdelningar
PDF
Lotta Dellve, Helena Håkansson
117-133
Hur påverkar lednings- och samarbetsförhållanden över organisationsnivåer personalomsättning över tid?
PDF
Andrea Eriksson, Göran Jutengren, Lotta Dellve
134-146
Betydelsen av arbetsresurser och arbetskrav för undersköterskors och sjuksköterskors intention att sluta
PDF

Övrigt

Helen Hedlund
147
Call for papers
PDF

Recensioner

Roland Widlund
148
En resa i handledarens värld
PDF

Krönika

Bengt Starrin
149-154
Hello music lovers!
PDF