Konsekvenser av utbrändhet i början av sjuksköterskors arbetsliv för karriärutveckling

Ann Rudman, Petter Gustavsson

Sammanfattning


Syftet var att studera om utbrändhet i början av arbetslivet får konsekvenser för yrkesdemografiska faktorer, attityder till arbetet, intentioner att lämna yrket och frånvaro från arbetet cirka ett årtionde senare. Studien utgår från alla avgångsstudenter som under hösterterminerna 2002, 2004 och 2006 gick på någon av Sveriges 26 utbildningsprogram för sjuksköterskeexamen. Studiedeltagarna följdes sedan årligen (minst) under de tre första åren i yrket. Under 2017/18 gjordes en långtidsuppföljning, 11-15 år efter examen. Höga utbrändhetssymtom i början av arbetslivet visade sig få konsekvenser för att inte arbeta inom sjuksköterskeyrket (inklusive som specialist eller barnmorska), att känna mindre arbetstillfredsställelse, att oftare ha tankar på att lämna yrket och mer frånvaro från arbetet, ett årtionde senare.


Nyckelord


sjuksköterskor, utbrändhetssymtom, yrkesmässiga konsekvenser, arbetstillfredsställelse, intention att lämna yrket, sjukfrånvaro, longitudinell

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!