Vol 94 Nr 4 (2017): Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD
Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete – SLUTSÅLD
Temaredaktör: Birthe Hagström

Tema: Barn i risk

Elisabet , Olofsson, Merike Hansson
400-405
När föräldrarna inte mår bra påverkas barnen
PDF
Hjördis Högberg, Petra Pålsson, Michael B Wells, Margareta Larsson, Fredrik Spak
406-414
Barnmorskans samtal om alkohol i tidig graviditet med mammor och pappor
PDF Fig 1 Fig 2a, 2b
Birthe Hagström, Anneli Lindberg
415-425
ALHVA – hembaserad behandling för riskutsatta spädbarn och deras föräldrar
PDF
Pia Risholm Mothander, Kerstin Neander
426-436
Trygghetscirkeln som stöd till späd- och småbarnsfamiljer - användbarhet och effekter
PDF
Ann-Sofie Bergman, Annika Rejmer
437-446
”Det är klart att barnen blir lidande”: Om barns mående när föräldrarna är i vårdnadstvist
PDF
Elisabet Näsman, Karin Alexanderson
447-456
Föräldrar med missbruksproblem – möten mellan barnens och föräldrarnas perspektiv
PDF
Cecilia Kjellgren, Doris Nilsson, Johanna Thulin
457-466, 476
Implementering av en strukturerad behandlingsmodell vid barnmisshandel - ett tioårsperspektiv
PDF
Helena Hansson, Ulla Zetterlind, Tobias H Elgán
467-476
Alkohol & Coping – Ett webbaserat självhjälpsprogram för ungdomar vars föräldrar har alkoholproblem
PDF
Emma Sorbring, Anette Bolin
477-484
Skolans identifiering av barn i gråzonen
PDF
Kristina Alexanderson, Tuula Lumikukka, Petter Tinghög, Kerstin Åkerlund
485-495
Att uppmärksamma barn till svårt sjuka patienter på en neurologisk klinik - utvärdering av implementering av rutiner och arbetssätt
PDF
Gisela Priebe, Maria Afzelius
496-504
Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk– på väg mot ett familjefokuserat arbetssätt i vuxenpsykiatrin?
PDF
Charli Eriksson
505-516
Kunskapsutveckling för ökad samverkan inom socialtjänsten kring barn och familj i riskzonen – om participatoriska processer, strukturer och betydelser
PDF

Krönika

Bengt Starrin
518-520
Bekväma dig inte!
PDF