Lagom perfekt. Erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar

Linda Hiltunen

Sammanfattning


 

En stor andel ungdomar i Sverige rapporterar självskattad ohälsa. Det handlar i huvudsak om lättare psykiska besvär som oro, ängslan och nedstämdhet, men också somatiska besvär som exempelvis huvudvärk, ont i magen och problem med nattsömnen. Trots betydande forskningsinsatser finns luckor i den samlade kunskapen om ungdomars psykiska ohälsa, inte minst vad gäller deras egna uppfattningar och erfarenheter av ohälsa så som de själva förstår den.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!