När föräldrarna inte mår bra påverkas barnen

Elisabet , Olofsson, Merike Hansson

Sammanfattning


Många barn växer upp i familjer med allvarliga problem som missbruk, psykisk ohälsa och våld. De vuxnas svårigheter kan innebära att de brister i sitt föräldraskap och barnen blir en riskgrupp för egen ohälsa, skolsvårigheter och utanförskap. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SKL arbetade 2011-2015 med en särskild nationell satsning för att öka kunskapen och stärka stödet till dessa barn och familjer genom bl.a. etablerande av hållbara strukturer för samhälleligt stöd, satsning på utvecklingsprojekt och satsning på kompetensutveckling inom missbruks- och beroendevården. Ett par slutsatser är nödvändigheten med hållbara övergripande strukturer för att ge barn stöd samt att när föräldrar söker hjälp för sina problem är det viktigt att familjemedlemmarna erbjuds stöd både som familj och som individer.


Nyckelord


SKL;Socialstyrelsen;Folkhälsomyndigheten;missbruk;beroendevård;stöd;barn;familjer

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!