Kunskapsutveckling för ökad samverkan inom socialtjänsten kring barn och familj i riskzonen – om participatoriska processer, strukturer och betydelser

Charli Eriksson

Sammanfattning


Barn i familjer med missbruk får sällan stöd. Med stöd från SKL och Folkhälsomyndigheten har kunskapsutveckling bedrivits kring en nationell satsning med där regional implementeringsstruktur med focus på lokala utvecklingsprocesser inom socialtjänsten byggdes upp. Vårt forskarteam genomförde kunskapsutveckling inom ramen för satsningen genom fallstudier av 15 län/regioner och 40 kommuner. Denna omfattade utveckling av participatorisk forskningsansats och fallstudier av strukturer, processer och resultat samt uppföljning av betydelse för barn och familjer. I artikeln redovisas lärdomar från kunskapsresan. Att gå från ord till handling är viktigt. Samverkan behöver ledarskap, tydliga mandat, tid och stödjande uppföljning och kunskapsbildning. Samverkan är större när det finns policy med tydliga uppföljningsmekanismer för det praktiska genomförandet. I detta bör ingå att lyssna på barns, föräldrars och familjers röster.


Nyckelord


samverkan;ledarskap;barn;föräldrar;familjer;missbruk;sociala utvecklingsprocesser

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!