Vol 86 Nr 1 (2009): Folkhälsoutbildning - en aktuell översikt
Folkhälsoutbildning - en aktuell översikt

Tema: Folkhälsoutbildning

Lars Cernerud, Hanna Arnesson, Susanna Kugelberg, Gun Paulsson, Håkan Brodin, Marie Cesares Olsson, Daniel Ainestrand
7-10
Folkhälsovetenskap - arbetet med ämnets definition
PDF
Lars Cernerud
11-15
Dags att precisera ämnet folkhälsovetenskap
PDF
Karin C Ringsberg, Stefan Thorpenberg
16-23
Nordiska högskolan för Folkhälsovetenskap (NHV) ett nordiskt utbildnings- och Kunskapscentrum för Folkhälsovetenskap
PDF
Bengt Wramner
24-28
Konsortiet – ett tioårigt nätverkssamarbete i folkhälsoutbildning
PDF
Robert Larsson, Cecilia Ljungblad
29-35
Vad hände sedan? En alumnstudie bland studenter som genomgått kandidatutbildning i folkhälsovetenskap
PDF
Ewy Olander, Lina Nilsson
36-42
Tillämpad hälsoteknik - ett nytt forskningsämne vid Blekinge Tekniska Högskola
PDF
Göran Ejlertsson, Irena Dychawy Rosner
43-51
Masterutbildning i hälsovetenskap - folkhälsovetenskap i ett integrerat ämnesområde
PDF
Agneta Yngve, Susanna Kugelberg, Irja Haapala
52-58
Folkhälsovetenskapliga utbildningar i Europa - utmaningar och möjligheter
PDF
Kristina Pellmer
59-61
Examensarbeten och det omgivande samhället
PDF
Annika Jakobsson
62-67
Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet
PDF
Kristofer Dreiman, Bjarne Jansson, Bo JA Haglund
68-74
Reflekterande alumni - en studie av tidigare magisterstudenter vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet
PDF
Bo JA Haglund, Bjarne Jansson, Leif Svanström
75-81
Från fristående kurser i folkhälsovetenskap till folkhälsoprogram i enlighet med Bolognaprocessen
PDF

Forskning och teori

Curt Nyström, Orvar Nyström
82-91
Autonoma symtom - diagnosövergripande hälsostörning
PDF