Dags att precisera ämnet folkhälsovetenskap

Lars Cernerud

Sammanfattning


Från 1920-talet inrättades utbildningar i Public Health i USA och i Centraleuropa. I Sverige täcktes kunskapsområdet av Socialmedicin och Hygien vid universiteten. Begreppet Folkhälsovetenskap som universitetsämne dök upp vid Nordiska Hälsovårdshögskolan (NHV) vid slutet av 1970-talet. Under 1980-talet blev NHV stilbildande för utvecklingen av folkhälsoutbildningarna i Sverige. Den stora expansionsperioden under 1990-talet, med nya utbildningar på såväl grund som avancerad nivå vid ett flertal svenska lärosäten, innebar att en viss spretighet i ämnesinnehåll uppkom. Vid Högskoleverkets nationella granskning av ämnet Folkhälsovetenskap vid svenska lärosäten under 2006 framfördes kritik mot bristen på enhetlig hantering av ämnet och avsaknad av acceptabel definition.

Time to specify the subject field Public Health Science Training programs in Public Health were established in the United States and in Europe from the 1920s. In Sweden the field of knowledge was covered by Social Medicine and Hygiene. Nordic School of Public Health was trendsetting in modern Public Health training programs in Northern Europe from the 1980s. A period of rapid expansion of training programs, at basic as well as at advanced levels, was started in the 1990s in Sweden. However, due to a pronounced sprawling of the different training programs in Public Health in Sweden , the Swedish National Agency for Higher Education concluded a review by requesting a specification of the subject field and its content. Key Words: Public Health, training programs, historic review, Nordic School of Public Health


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!