Tillämpad hälsoteknik - ett nytt forskningsämne vid Blekinge Tekniska Högskola

Ewy Olander, Lina Nilsson

Sammanfattning


Sedan våren 2008 har Blekinge Tekniska Högskola ett nytt forskningsämne i Tillämpad hälsoteknik. Ämnet har utvecklats i samarbete mellan Sektionen för hälsa och Sektionen för teknik. I den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i Tillämpad hälsoteknik understryks värdet av såväl mångvetenskaplig som tvärvetenskaplig ansats med fokus på hur vårdvetenskap, folkhälsovetenskap och klinisk medicin kan förenas med forskningsområden inom teknik. Uppbygganden av forskargrupper och forskarutbildning pågår. Tillämpad hälsoteknik svarar mot ett alltmer, nationellt och internationellt uttalat samhällsbehov av teknikutveckling inom såväl hälsofrämjande och förebyggande insatser som inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Since spring 2008, Blekinge Institute of Technology possesses a new research subject; Applied Health Technology. The subject has been developed in collaboration between the School of Health Science and the School of Technology. In the general syllabus for third-cycle (doctoral research) studies in Applied Health Technology underlines the value of multidisciplinary as well as interdisciplinary research, focusing on how Caring and Nursing Sciences, Public Health Science and Clinical Medical Science, can be linked to research areas in technology. The formation of research teams and third-cycle (doctoral) programs are in progress. Applied Health Technology corresponds to increasingly national and international stated societal needs of technology development in health promotion and prevention efforts as well as in health care and social services.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!