Examensarbeten och det omgivande samhället

Kristina Pellmer

Sammanfattning


Denna artikel redovisar erfarenheter av samarbete mellan folkhälsoutbildning vid en högskola och det omgivande samhället. Samverkan innebär att studenterna ges antingen under fältarbetskurs eller genom reguljära samråd mellan högskolan och omgivningen goda möjligheter att välja uppsatsämnen både på kandidat- och magisternivå samtidigt som kommuner, landsting, organisationer och företag får hjälp med kvalificerad uppföljning och utvärdering av folkhälsoanknutna verksamheter. Hittills har drygt 200 examensarbeten på kandidatnivå och 125 på magisternivå skrivits, och majoriteten av dessa sker i nära samverkan med det omgivande samhället.

This article presents a close cooperation during several years between the public health education at the university and various authorities and organizations in the region and means that the students are offered and can choose practical topics with public health perspectives for their theses on bachelor and master levels. So far over 200 bachelor theses and 125 master theses have been published. Thus the students will learn about daily public health work in the surrounding society at the same time as the actors in public health will receive evidence-based follow-ups and evaluations of their public health activities. Both governmental, non-governmental organizations and private workplaces participate in this collaboration.


Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!