Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet

Annika Jakobsson

Sammanfattning


En student som genomgår det folkhälsovetenskapliga programmet vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, erbjuds en mångvetenskaplig utbildning med fokus på epidemiologi, genusperspektiv på hälsa och hälsoekonomi. Tre års heltidsstudier leder fram till en kandidatexamen, men man kan välja att gå ett fjärde år som leder fram till en magisterexamen. Benämningen på utbildningen är sedan 2007 Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi, vilket innebär att ämnet hälsoekonomi fått en mer framträdande plats i utbildningen. Internationella perspektiv på hälsa och en spegling av dagens globala samhälle har medfört att man från och med ht 2009 kan välja en tvåårig påbyggnadsutbildning på engelska med benämningen Degree of Master of Medical Science in Public Health with a major in Health Economics.

The education in Public Health Science at the Sahlgrenska Academy, Gothenburg University, offers students a wide knowledge in the subject area, with special emphasis on epidemiology, gender perspective on health and health economics. Three years of full time studies lead to a Degree of Bachelor of Science in Public Health and four years a Degree of Master (One Year) of Science in Public Health. From 2007 the title of the programme is Programme in Public Health Science with Health Economics, which imply that the subject health economy has been given a more prominent position within the programme. The students are being trained for planning, organizing and evaluating health promotion measures, prevention strategies, medical care and more. From 2009 also a two years master programme is available in English. The title is Degree of Master of Medical Science in Public Health with a major in Health Economics.


Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!