Vol 90, Nr 6 (2013)

Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser

Temaredaktör: Andrea Eriksson

Innehållsförteckning

Kampen om Hälso- och sjukvårdens styrformer exemplifieras från psykiatrin PDF
Bo J.A. Haglund 763-764
Ledarskap, interventioner och hälsa - Om ledares betydelse för hälso- främjande arbetsplatser PDF
Andrea Eriksson 765-767
Hva er helsefremmende arbeidsplasser – og hvordan skapes det? PDF
Steffen Torp 768-779
Om ledarskap och de anställdas hälsa PDF
Töres Theorell, Anna Nyberg, Julia Romanowska 780-792
Utveckling av hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap – Erfarenheter av att arbeta med interventioner utifrån ett arbetsmaterial PDF
Andrea Eriksson, Katrin Skagert, Lotta Dellve 793-798
Ledarskap, socialt klimat, hälsofrämjande åtgärder och sjukfrånvaro – en jämförande studie inom vård och omsorg i 60 kommuner PDF
Ingemar Åkerlind, Robert Larsson, Cecilia Ljungblad 799-809
Salutogent nærvær bygger helsefremmende arbeidsliv PDF
Hege Forbech Vinje, Liv Hanson Ausland 810-820
Det spelar roll vad arbetsledare gör PDF
Simon Elvnäs, Nathalie Robert Edgar 821-829
Vad gör chefer med sin tid och hur kan tid och engagemang hanteras på ett mer hållbart sätt? PDF
Ewa Wikström, Rebecka Arman, Lotta Dellve 830-837
Kvinnliga ledares arbetsvillkor i en glesbygdskommun – oglamorösa och hindrande för hälsofrämjande insatser? PDF
Stig Vinberg, Bodil Landstad 838-847
Organisatorisk hälsa och värdebaserat ledarskap – Behovet av systemperspektiv för en hållbar styrning och ledning av hälso- och sjukvården PDF
Arne Orvik, Lotta Dellve, Andrea Eriksson 848-856
Värdet av chefers etiska kompetens PDF
Erica Falkenström 857-865
Hur kan stödresurser understödja hållbart ledarskap bland chefer i vården? PDF
Lotta Dellve, Jörgen Andreasson, Göran Jutengren 866-877
Existentiellt ledarskap PDF
Anna Rosengren 878-886

Recensioner

Oroande om konflikter rörande psykiatrins värderingar och arbetssätt PDF
Jan Halldin 887-888

Avhandlingspresentationer

Job satisfaction, strain and stress of conscience among nurse assistants working in residential care PDF
Anneli Orrung Wallin 889

Engelska artiklar

Salutogenic presence supports a healthpromoting work life PDF
Hege Forbech Vinje, Liv Hanson Ausland 890-901
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!