Vol 90 Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser
Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser
Temaredaktör: Andrea Eriksson
Steffen Torp
768-779
Hva er helsefremmende arbeidsplasser – og hvordan skapes det?
PDF
Töres Theorell, Anna Nyberg, Julia Romanowska
780-792
Om ledarskap och de anställdas hälsa
PDF
Andrea Eriksson, Katrin Skagert, Lotta Dellve
793-798
Utveckling av hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap – Erfarenheter av att arbeta med interventioner utifrån ett arbetsmaterial
PDF
Ingemar Åkerlind, Robert Larsson, Cecilia Ljungblad
799-809
Ledarskap, socialt klimat, hälsofrämjande åtgärder och sjukfrånvaro – en jämförande studie inom vård och omsorg i 60 kommuner
PDF
Hege Forbech Vinje, Liv Hanson Ausland
810-820
Salutogent nærvær bygger helsefremmende arbeidsliv
PDF
Simon Elvnäs, Nathalie Robert Edgar
821-829
Det spelar roll vad arbetsledare gör
PDF
Ewa Wikström, Rebecka Arman, Lotta Dellve
830-837
Vad gör chefer med sin tid och hur kan tid och engagemang hanteras på ett mer hållbart sätt?
PDF
Stig Vinberg, Bodil Landstad
838-847
Kvinnliga ledares arbetsvillkor i en glesbygdskommun – oglamorösa och hindrande för hälsofrämjande insatser?
PDF
Arne Orvik, Lotta Dellve, Andrea Eriksson
848-856
Organisatorisk hälsa och värdebaserat ledarskap – Behovet av systemperspektiv för en hållbar styrning och ledning av hälso- och sjukvården
PDF
Erica Falkenström
857-865
Värdet av chefers etiska kompetens
PDF
Lotta Dellve, Jörgen Andreasson, Göran Jutengren
866-877
Hur kan stödresurser understödja hållbart ledarskap bland chefer i vården?
PDF
Anna Rosengren
878-886
Existentiellt ledarskap
PDF

Engelska artiklar

Hege Forbech Vinje, Liv Hanson Ausland
890-901
Salutogenic presence supports a healthpromoting work life
PDF