Det spelar roll vad arbetsledare gör

Simon Elvnäs, Nathalie Robert Edgar

Sammanfattning


Trots mycket ledarskapsforskning saknas kunskap om ledarskapsbeteenden i praktiken och dess påverkan på medarbetares prestation. Med tillämpad beteendeanalys i arbetsledning vill vi ta reda på vad arbetsledare gör i interaktionen med sina medarbetare. Syftet med vår forskning är att bidra till detaljerad kunskap om arbetsledandebeteenden och dess påverkan och effekt. I denna artikel beskriver vi kortfattat fyra genomförda och pågående studier inom projektet. Vad arbetsledare upplever att de gör skiljer sig från vad de faktiskt gör varför vi använder oss av observation som metod. I första hand rör det sig om videoobservationer på arbetsledare och chefer i arbetsledande situationer på svenska arbetsplatser inom vitt skilda branscher som kodas i ett webverktyg utvecklat utifrån Judith Komakis OSTI (Operant Supervisory Taxonomy and Index).


Nyckelord


ledarskap, tillämpad beteendeanalys, interaktiv forskning, arbetsledande beteende, påverkan, OSTI

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!