Existentiellt ledarskap

Anna Rosengren

Sammanfattning


Existentiellt ledarskap bygger på tanken att vårt förhållningssätt till livsfrågor är avgörande för såväl produktivitet och framgång som för hälsa och välbefinnande. Inställningen till mening och sammanhang påverkar självkänslan som i sin tur påverkar känslor och beteende. Ett existentiellt ledarskap har en fördjupad medvetenhet om de mer sublima faktorer som är förstadiet till påverkan människor och sammanhang. Det hjälper dig att prioritera rätt redan innan de medvetna valen blir till handling och konsekvens. Teorin har inspiration från existentialism men även från koncept som The Human Element, Spiral Dynamics, Integral teori och Appreciative Inquiry. Existentiellt ledarskap fördjupar dessa metoder genom att vara lösningsfokuserat och kärleksfullt men allt annat än inlindat: det berör kärnan utan omvägar.

 


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!