Vol 90 Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede
ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede
Temaredaktör: Bo Haglund

Tema: ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede

Ingela Henoch
6-17
Palliativ - en begreppsanalys
PDF
Arne Björnberg
18-28
”Landstingsjämförelse av ASiH verksamhet i Sverige”
PDF
Gunnar Carlgren
29-33
LAH 50 år
PDF
Magnus Bäcklund, Ing-Britt Cannerfelt, Fredrik Sandlund
34-44
"Slutenvård i hemmet" - ASIH Långbro Park, nu och i framtiden
PDF
Marie Therese Kraft, Salme Marjattta Karjalainen
45-51
I Roslagens famn Avancerad hemsjukvård i Norrtälje
PDF
Bertil Axelsson
52-58
Specialiserad palliativ hemsjukvård i Sverige och möjligheterna att tillhandahålla detta även i glesbygd
PDF
Margareta Brännström, Kurt Boman
59-66
Ny modell för palliativ verksamhet – integrerad hjärtsvikts- och palliativ vård i hemmet
PDF
Håkan Johansson, Maria Engman
67-72
Palliativ vård och omsorg på Tre Stiftelsers boenden.
PDF
Carl-Magnus Edenbrandt, Carina Gustafsson, Grethe Fochsen, Birgitta Lindelius, Per Wahlstedt
73-78
Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård
PDF
Sylvia Sauter, Carl Johan Fürst
79-83
Svenskt Palliativt Nätverk – SPN. Med hjälp av ett nyhetsbrev och en hemsida sprids information om palliativ vård över yrkes- och organisationsgränserna
PDF
Magdalena Andersson, Berit Seiger Cronfalk
84-91
Palliativa rummet, där evidensbaserad kunskap och forskning blir lättillgänglig
PDF
Joakim Öhlén, Britt-Marie Ternestedt
92-98
Palliativt forskningscentrum vid Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus i Stockholm
PDF
Gunilla Johansson, Christer Sandahl, Birgitta Andershed
99-107
Ledarskap, teamsamverkan och upplevelse av mening inom palliativ vård
PDF
Elisabeth Bergdahl
108-116
Att samskapa en god vård genom goda vårdrelationer för patienter i specialiserad palliativ hemsjukvård
PDF
Pia Hane-Weijman
117-125
Bildterapi i palliativ vård
PDF
Anna Rosengren
126
Om Döden
PDF
Peter Strang
127-131
Existentiell kris – varför behöver den beforskas?
PDF
Marit Karlsson, Anna Milberg
132-139
Hur vill vi dö? Snabbt, smärtfritt, sederad och med sällskap?: Den goda döden och konsekvenser för sjukvården
PDF
Lisa Sand
140-146
När döden utmanar livet. Om existentiell kris och livslänkar som coping i palliativ vård.
PDF
Daniel Brattgård
147-155
Bär inom mig en karta jag inte kan tyda - om existentiella och religiösa frågor i livets slut
PDF
Daniel Brattgård
156-164
Etiska utmaningar i livets slutskede
PDF
Ida Carlander
165-171
Me-ness och We-ness –Individuell- och gruppidentitet hos döende personer och deras familjemedlemmar
PDF
Margareta Karlsson, Ann-Charlott Wikström
172-178
Specialistsjuksköterska med inriktning mot avancerad vård i hemmet
PDF

Forskning och teori

Katarina Jacobsson
179-188
En förtjänt patient
PDF