Etiska utmaningar i livets slutskede
PDF

Nyckelord

Etik
medicinsk kunskapsutveckling
etisk analys
etisk rond
brytpunktssamtal

Abstract

Den medicinska kunskapsutvecklingen under de senaste decennierna har lett till nya utmaningar av etisk karaktär för hälso- och sjukvården. Denna artikel tar sin utgångspunkt i en etik, som har ett tydligt kliniskt perspektiv. Sex nya utmaningar diskuteras, där alla kräver en djupare etisk reflexion i hälso- och sjukvården i allmänhet och inom palliativ vård i synnerhet.

 

Artikel kommenterar också det s.k. brytpunktssamtalet ur ett annorlunda perspektiv. Det handlar inte främst om information. Det är en fråga om kommunikation. Edgar Dales Cone of Learning inom pedagogiken kan ge denna kommunikation en djupare innebörd, där fokus blir att hjälpa patienter och deras familjer att ta in, behålla och orientera sig utifrån insikten att livet närmar sig sitt slut.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.