Palliativt forskningscentrum vid Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus i Stockholm

Joakim Öhlén, Britt-Marie Ternestedt

Sammanfattning


I denna artikel presenteras ett nystartat Palliativt forskningscentrum i Stockholm,. Först ger vi en bakgrund till den forskning som bedrivits vid den tidigare enhet som möjliggjort det nya centrumet. Detta följs av några exempel på överväganden vi gjort vid utvecklingen av forskningsprogrammet. Slutligen presenterar vi några utmärkande drag för den planerade fortsatta forskningen. Vi avser även fortsättningsvis beforska frågor om döende och sorg ur patienters och familjers perspektiv och bidra till kunskapsutvecklingen om erfarenhetsmässiga och existentiella aspekter på palliativ vård. Detta kommer att kompletteras med palliativa teams perspektiv på vård och på genomförande av palliativ vård och implementering av ny kunskap samt organisation och policy för palliativ vård utifrån samhällets och befolkningens perspektiv. A newly established Palliative Research Centre in Stockholm is presented. Firstly, we provide the background to the research conducted at the former department, which made the Centre possible. This is followed by a number of considerations regarding the development of the research programme. Finally, key features of forthcoming research are presented. We intend to continue to conduct further research into patients’ and families’ experiential and existen tial issues as well as the outcomes of palliative and supportive interventions related to the complexities of end of life, dying and bereavement. This will be complemented by practices and knowledge dissemination in professional palliative care teams as well as organisational and policy issues related to societal and population needs. A complete English language version of this paper is found at pp. 200-206. see: here

Nyckelord


Forskning; hälsofrämjande palliativ vård; livets slut; palliativ vård

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!