Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård

Carl-Magnus Edenbrandt, Carina Gustafsson, Grethe Fochsen, Birgitta Lindelius, Per Wahlstedt

Sammanfattning


Socialstyrelsen har gett ut en preliminär version av ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård. Med palliativ vård i livets slutskede menar vi allmän och specialiserad palliativ vård som ges under personers sista tid i livet. Kunskapsstödet riktar sig i första hand till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten men även professionen. Tanken är att detta ska stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården, underlätta uppföljningar och kvalitetssäkringar och tillgodose en likvärdig vård för patienterna. Kunskapsstödet fokuserar på palliativ vård i livets slutskede som ges oberoende av diagnos och ålder. Kunskapsstödet tar bl.a. upp grundläggande förutsättningar för att utveckla en god palliativ vård. Det tar också upp rekommendationer om specifika åtgärder och indikatorer för uppföljning av den palliativa vården.Nyckelord


Palliativ vård; likvärdig vård; livets slutskede; rekommendationer; uppföljning

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!