Me-ness och We-ness –Individuell- och gruppidentitet hos döende personer och deras familjemedlemmar

Ida Carlander

Sammanfattning


Följande artikel är baserad på en avhandling som beskriver människors upplevelser av sin vardag hemma när en i familjen är svårt sjuk och döende och fokuserar på centrala begrepp som identitet, död och gemenskap. Intervjuer med patienter och deras familjemedlemmar, delvis genomförda över tid, har möjliggjort analyser av berättelser som speglar vardagliga processer, liksom transitioner och rollförändringar. För både patienter och familjemedlemmar medförde vardagen i hemmet en rad fysiska, psykiska och sociala påfrestningar. För familjemedlemmarna innebar det bland annat att dela livet med en förändrad person i en förändrad relation. Vardagen nära döden innebar att möta nya situationer och erfarenheter som utmanade den personliga identiteten; me-ness liksom familjeidentiteten; we-ness.


Nyckelord


döende, vardag, familj, identitet, berättande

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!