Me-ness och We-ness –Individuell- och gruppidentitet hos döende personer och deras familjemedlemmar
PDF

Nyckelord

döende
vardag
familj
identitet
berättande

Abstract

Följande artikel är baserad på en avhandling som beskriver människors upplevelser av sin vardag hemma när en i familjen är svårt sjuk och döende och fokuserar på centrala begrepp som identitet, död och gemenskap. Intervjuer med patienter och deras familjemedlemmar, delvis genomförda över tid, har möjliggjort analyser av berättelser som speglar vardagliga processer, liksom transitioner och rollförändringar. För både patienter och familjemedlemmar medförde vardagen i hemmet en rad fysiska, psykiska och sociala påfrestningar. För familjemedlemmarna innebar det bland annat att dela livet med en förändrad person i en förändrad relation. Vardagen nära döden innebar att möta nya situationer och erfarenheter som utmanade den personliga identiteten; me-ness liksom familjeidentiteten; we-ness.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.