Vol 89 Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning
Medicinhistoria i social belysning
Temaredaktör: Nils Hansson och Peter Nilsson