Medicin och krig – Svenska erfarenheter från sjukvårdsarbete i utländska konflikter

Tomas Gustafsson

Sammanfattning


Sjukvårdsutbildade svenskar har ofta deltagit i utländska krig. Tre exempel är dansk-tyska kriget 1864, boerkriget 1899-1902 och Kongokrisen 1960-64. Konflikterna skiljer sig åt, men sjukvårdsinsatserna visar många likheter. De kan därför jämföras med varandra för att påvisa olika former av historisk utveckling under de hundra åren. Sammanfattningsvis har krigsföringen framställt allt mer effektiva metoder för våldsutövning samtidigt som medicinen utvecklats från att huvudsakligen varit verkningslös till att kunna rädda liv. Motiven för det svenska sjukvårdsdeltagandet har varit ideologiska, humanistiska och karriärmässiga. Flera gånger har de svenskarna fått ta del av nya medicinska innovationer. Genom olika redogörelser har deras erfarenheter också fått spridning i Sverige efter deras hemkomst.

 


Nyckelord


Medicinhistoria; krig; dansk-tyska kriget 1864; boerkriget; kongokrisen

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!