Karl Evang, Mogens Fog och Axel Höjer – tre skandinaver i kampen för bättre folkhälsa

Urban Janlert

Sammanfattning


Tre märkesmän i Skandinavien för en bättre folkhälsa, norrmannen Karl Evang, svensken Axel Höjer och dansken Mogens Fog, porträtteras. De gjorde alla, på olika sätt, viktiga bidrag till en modernisering och demokratisering av hälso- och sjukvården – Evang och Höjer som högsta tjänstemän inom den medicinska byråkratin; Fog genom sitt arbete framför allt politiskt och inom utbildningens värld.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!